Anthony Miller Jersey Wat verandert er in de Wmo? - Gesprek met de Gemeente

Wat verandert er in de Wmo?

Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning.
De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen.
De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving.

Wmo regel je bij de gemeente

Vanaf 2015 heeft de gemeente het geld voor de Wmo.
De gemeente beslist wie voor de Wmo in aanmerking komt.
Moet je straks voor hulp naar de Wmo?
Dan ga je daarvoor vanaf 2015 naar de gemeente waar je woont.
Denk bijvoorbeeld aan hulp in de huishouding, hulp bij je administratie of een pas voor het openbaar vervoer.

In gesprek met een Wmo-consulent

Iedere gemeente heeft een Wmo-loket of wijkteam.
Samen met de Wmo-consulent of iemand van het wijkteam bekijk je welke hulp je nodig hebt.
En wat je zelf of met anderen kunt regelen.
Bijvoorbeeld met familie, vrienden of buren.
De hulp van anderen kan dan worden aangevuld met hulp uit de Wmo.