Anthony Miller Jersey Wat verandert er in de Jeugdwet? - Gesprek met de Gemeente

Wat verandert er in de Jeugdwet?

Vanaf 2015 gaat de gemeente over een groot deel van de hulp aan jeugd.
Deze hulp is geregeld in de Jeugdwet.
Dit betekent dat kinderen en gezinnen snel en dichtbij huis hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Zo worden kinderen beschermd, begeleid en behandeld.

Naast de Jeugdwet zijn er nog twee andere belangrijke wetten:
de zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.

Over welke hulp gaat de gemeente precies?

  • Een groot deel van de jeugdhulp.
  • Maatregelen om kinderen te beschermen.
  • Begeleiding van jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van iets wat strafbaar is.
    Dit heet ook wel ‘jeugdreclassering’.
  • Kinderen met een beperking die tijdelijke ondersteuning nodig hebben.
  • Kinderen die naar school gaan en bijzondere buitenschoolse opvang nodig hebben.

Hoe werkt het?

Wanneer een gezin hulp nodig heeft, komt er een plan.
In dit plan staat welke hulp er nodig is.
De gemeente zorgt ervoor dat goedgekeurde organisaties de hulp uitvoeren.
De gemeente betaalt deze organisaties.
De gemeente beslist zelf met welke organisaties zij afspraken maakt.

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Is een kind onder de 5 jaar en heeft het lichamelijke verzorging nodig hebben?
Dan kunnen ouders een beroep doen op de zorgverzekeringswet.
Dit gaat via de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld Achmea, Menzis, IZZ.

Heeft een kind 24-uurszorg nodig voor de rest van zijn leven?
Dan kunnen ouders voor ondersteuning een beroep doen op de Wet langdurige zorg.
Dit gaat via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).