Anthony Miller Jersey Wat verandert er voor het PGB? - Gesprek met de Gemeente

Wat verandert er voor het PGB?

Een Persoongebonden budget (PGB) is een budget waarmee je zelf je zorg kunt regelen die je nodig hebt.
Bijvoorbeeld zelf iemand inhuren die je helpt of zelf je hulpmiddelen aanschaffen.

Vanaf 2015 veranderen er dingen voor het PGB.
Een PGB is mogelijk in de Wmo, Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).
De Wlz is de opvolger van de Algemene wet bijzondere zorg (Awbz).
Voor de Wmo en de Jeugdwet moet je een PGB aan de gemeente vragen.
Voor Wet langdurige zorg moet je een PGB aan het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vragen.

Je hebt al een PGB

Vanaf 1 januari beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het geld van je PGB.
Je krijgt het dus niet meer op je eigen bankrekening.
De rekeningen van degene die jou zorg biedt, gaan na jouw goedkeuring naar de SVB.
Die betaalt dan alle rekeningen aan de zorgaanbieder.

In 2015 een PGB aanvragen

Ga je in 2015 naar de Wmo of Jeugdwet?
Dan vraag je een PGB aan bij de gemeente.
De gemeente kijkt dan eerst welke hulp je zelf of met anderen kunt regelen.
Bijvoorbeeld: is er familie die je kan helpen? 
Heb je meer hulp nodig dan kun je hulp bij de gemeente aanvragen.
Vindt de gemeente het goed dat je deze hulp zelf regelt?
Dan vraag je een PGB aan.
Het ligt aan het beleid van de gemeente of zij een PGB goedkeurt.
Het kan ook zijn dat je zorg krijgt van een organisatie waar de gemeente al afspraken mee heeft.