Anthony Miller Jersey Veranderingen 2015 - Gesprek met de Gemeente

Veranderingen 2015

Vanaf 2015 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en het Persoonsgebonden budget (PGB).
De gemeente gaat bepalen wie deze voorzieningen krijgt.
Bij dit onderdeel lees je wat de veranderingen zijn.
Klik op de onderwerpen hierboven in het scherm.