Anthony Miller Jersey Over deze website - Gesprek met de Gemeente

Over deze website

Het startschot voor deze website is in 2013 gegeven.
Toen gaf de centrale cliëntenraad van Reinaerde informatiebijeenkomsten met als thema: ‘de veranderingen in de gezondheidszorg’.
De aanwezigen op deze bijeenkomsten hadden maar één vraag: leer ons het gesprek met de gemeente goed te voeren.

Deze website bevat dan ook meer dan alleen informatie.
We hebben ook een praktische vragenlijst ontwikkeld.
Daarmee kun je het gesprek met de gemeente thuis voorbereiden.
Voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt.
Of dat nu bij jou thuis, het wijkteam of bij de gemeente is.

De vragenlijst gaat uit van je eigen mogelijkheden.
En richt zich op meedoen in onze samenleving.
Burgers met een zorgvraag, zorg- en welzijnsprofessionals en ambtenaren uit verschillende gemeenten hebben de vragenlijst getest.

Dank aan een ieder die zo heeft bijgedragen aan het eindresultaat van deze website!

AchmeaReinaerdeZorgbelangCBU