Anthony Miller Jersey Vragenlijst - Sociale contacten - Gesprek met de Gemeente

Vragenlijst - Sociale contacten

De vragen bij Sociale contacten gaan over contacten met familie, contacten met het werk, relaties en vriendschappen, mantelzorg en contacten met buurtbewoners.

Sociale Contacten

Contacten met familie

Contacten met het werk/andere activiteiten

Relaties en vriendschappen

Contacten met buurtbewoners