Anthony Miller Jersey Wat doet de gemeente vanaf 2015? - Gesprek met de Gemeente

Wat doet de gemeente vanaf 2015?

Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen thuis nodig hebben.
Het gaat om hulp die hoort bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en in sommige gevallen het Persoonsgebonden budget (PGB).

Wat verandert er in 2015?

Heb je hulp nodig?
Dan regel je die vanaf 1 januari met de gemeente of het wijkteam.
Krijg je al hulp?
Dan zoekt de gemeente contact met je om naar je persoonlijke situatie te kijken.
Daarvoor krijg je een gesprek.
Dit gesprek heet ook wel ‘keukentafelgesprek’.
Deze website helpt je om dit gesprek goed voor te bereiden.
Ga daarvoor naar het onderdeel Mijn gesprek.

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente waar je woont.
Daar vind je meer informatie over hoe het in jouw gemeente geregeld is.
Meer informatie over de Wmo, Jeugdwet en het PGB vind je bij het onderdeel Veranderingen 2015.

Bekijk in dit filmpje hoe de gemeente Nieuwegein omgaat met alle veranderingen.